Wednesday, 27/10/2021 - 09:31|
chào mừng các bạn đến với trang wed trường THCS Cúc Đường

CHI BỘ TRƯỜNG THCS CÚC ĐƯỜNG HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII

CHI BỘ TRƯỜNG THCS CÚC ĐƯỜNG

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XII

Thực hiện kế hoạch số 23-KH/ĐU, ngày 14/12/2018 của Đảng uỷ xã Cúc Đường về Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Chi bộ trường THCS Cúc Đường đã tham gia Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian và thành phần triệu tập. Với tổng số 15 đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên. Trong đó có 11 đồng chí đảng viên.

Cán bộ, đảng viên đã được học tập:

1. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

2. Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về“trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

3. Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Chi bộ đã nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8; và đặc biệt quan tâm đến Quy định về nêu gương và những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị và cá nhân đảm nhiệm. Sau Hội nghị, các đồng chí sẽ tiến hành viết bài thu hoạch theo quy định./.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 15
Tháng 10 : 1.376
Năm 2021 : 5.895